จีนโชว์ของ ท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดเทียบเท่าสนามฟุตบอล 140 สนาม !

สนามบินที่มีรูปร่างคล้ายปลาดาว จะกลายเป็นฮับใหม่ ที่เป็นสนามบินที่มีอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่า 9,000 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 438,000 ล้านบาท

สนามบินปักกิ่ง
อาคารผู้โดยสารรูปทรงปลาดาว

สนามบินปักกิ่ง-ต้าชิง เป็นสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงปักกิ่งราว 46 กิโลเมตร สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา

อาคารผู้โดยสารดังกล่าวยังเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กแบบไร้รอยต่อที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการออกแบบโดยสุดยอดสถาปนิกหญิงชาวอิรัก Zaha Hadid (เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2016)

อาคารครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 1,000,000 ตารางกิโลเมตร จากเดิมที่วางแผนไว้เพียง 700,000 ตารางกิโลเมตร ช่องทางของผู้โดยสารขาเข้าและออกแยกเป็น 6 ช่องทาง ตามโครงสร้างอาคาร มีพื้นที่สีเขียวจำนวนมาก รวมถึงโซล่าร์ฟาร์ม โดยมี 4 รันเวย์ และจะเพิ่มเป็น 7 รันเวย์ในอนาคตอันใกล้นี้

สนามบินปักกิ่ง
อาคารผู้โดยสาร

โดยคาดว่าภายในปี 2025 จะมีผู้โดยสารจากทั่วโลกใช้บริการราว 72 ล้านคน เดินทางผ่านสนามบินปีละ 630,000 เที่ยว และเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านคนตามการประมาณการ และยังนำเทคโนโลยีการจดจำใบหน้ามาใช้ในสนามบินแห่งนี้อีกด้วย

สนามบินปักกิ่ง-ต้าชิง ยังมีพื้นที่ใต้อาคารผู้โดยสารขนาด 80,000 ตารางเมตร สำหรับเชื่อมต่ออาคารผู้โดยสารกับรถไฟความเร็วสูง รวมถึงรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อเดินทางไปยังใจกลางกรุงปักกิ่ง

สนามบินปักกิ่ง-ต้าชิง มีกำหนดการที่จะเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยก่อนการเริ่มใช้งานจริงจะมีการทดสอบ 787 ครั้ง และมี 6 ครั้ง ที่จะเป็นการทดสอบใหญ่ๆ จะมีการจำลองการเดินทางของผู้โดยสาร 52,000 คน ใน 500 เที่ยวบิน

อาคารผู้โดยสาร

ที่มารูปภาพ : https://www.thesun.co.uk